پالم واشنگتن (نخل واشنگتن) ارتفاع با شاخه ها یک متر

190,000 تومان

  • شرایط نگهداری : تابش مستقیم نور خورشید و منلطق نیمه سایه – دمای ایده آل از ۵- تا ۲۲ درجه سانتی گراد
  • میزان آبیاری : آبیاری به صورت مرتب و برحسب دمای محیط که در منلطق گرمسیری خاک گیاه نباید زیاد خشک بماند
  • خاک : مخلوطی از خاک برگ و یکی از انواع پیت
  • کود : یکبار در سال کود حاوی پتاسیم (در اواخر تابستان و اولیل پاییز )
دسته: