نخل سیکاس

270,000 تومان

  • شرایط نگهداری : قابلیت نگهداری در شرایط نور مسقیم و نور غیر مستقی ، حداقل نور مورد نیاز ۲ الی ۳ ساعت در روز– دمای ایده آل ۱۶ الی ۲۴ درجه
  • میزان آبیاری : خاک گلدان بین دو آبیاری خشک باشد و گلدان زهکشی مناسبی داشته باشد – عدم ریختن آب روی ساقه و برگ گیاه
  • خاک : قابل رشد در هر نوع خاک – بهترین خاک برای این گیاه مخلوطی از خاک برگ ، ماسه ، خاک رس یا خاک کاکتوس
  • کود : کود دامی یا کود ۱۰ ۱۰ ، نسبت کود دریافتی بسته به نور دریافتی دارد – زمان کود بهار و اواخر تابستان