گیاه سرخس شمشیری

130,000 تومان

  • شرایط نگهداری : نیاز به مکانی با نور متوسط  و تابش غیر مستقیم – دمای نگهداشت بین ۱۳ تا ۲۸ درجه  و دمای ایده آل برای رشد بین ۱۵ تا ۱۸ درجه – رطوبت مطلوب ۷۰ تا ۹۰ درصد
  • آبیاری : خاک گلدان بین دو آبیاری خشک باشد و گلدان زهکشی مناسبی داشته باشد – نیاز آبی متوسط تا زیاد -آبیاری هفته ای دوبار
  • رطوبت : برای تامین رطوبت زیاد این گیاه حتما زیر گلدانی در زیر گلدان گذاشته و همیشه پر آب باشد
  • خاک : خاک لوم، پیت ماس و شن درشت به نسبت مساوی و یا ترکیب خاک باغچه و خاک برگ و کمی ماسه
  • کود : کود اوره هر ماه یکبار – کود دامی به مقدار کم