گیاه شفلرا سبز

75,000 تومان

  • شرایط نگهداری : نیاز به نور مستقیم و غیر مستقیم به صورت متوازن – دمای مناسب بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد
  • آبیاری : خاک گلدان بین دو آبیاری باید خشک شود
  • رطوبت : غبارپاشی دو هفته یکبار برگها
  • خاک : کوکوپیت به همراه مقداری کمپوست
  • کود : کود رشد و کود ۲۰ ۲۰