گل آپارتمانی بنفشه آفریقایی

90,000 تومان

  • شرایط نگهداری :نیاز به نور غیر مستقیم و جایی پر نور کنار پنجره جنوبی- دمای نگهداشت بین ۱۸ تا ۲۴ درجه
  • میزان آبیاری: خاک گلدان بین دو آبیاری باید خشک شود
  • ( نکته مهم  برای آبیاری حتما از آب جوشیده سرد یا آب مقطر استفاده شود )
  • خاک : پیت ماس ، کمپوست ، هوموس پیت و خاکبرگ ( به هیچ عنوان از خاک باغچه استفاده نشود چون گیاه دوست دار خاک های با منفذ زیاد است استفاده از خاک باغچه باعث خشک شدن گیاه میشود )
  • کود : کود مخصوص بنفشه آفریقایی