گل آپارتمانی خر زهره

80,000 تومان

  • شرایط نگهداری : نیاز به تابش مستقیم ۶ ساعت نور خورشید در روز – در مناطقی با تابستان های داغ در مناطق نیمه سایه قرار گیرد – نور کم‌باعث عدم گلدهی میشود
  • آبیاری : خاک‌ گلدان بین دو آبیاری خشک باشد
  • خاک : این گیاه در پی اچ طبیعی بین ۶٫۵ تا ۷٫۵ به خوبی رشد می‌کند – خاک ایده آل مخلوطی از خاک باغچه + کمپوست – قابلیت رشد در انواع خاک ها با زهکشی مناسب
  •  کود : نیاز به کود خاصی ندارد