گل لیلیوم

75,000 تومان

شرایط نگهداری : نیاز به حداقل ۶ ساعت نور مستقیم
آبیاری : خاک گلدان بین دو آبیاری خشک باشد _ آبیاری بیش از حد باعث پوسیدگی گیاه میشود
خاک : مخلوطی از خاک باغچه + خاک برگ + کود حیوانی + شن و ماسه + پرلیت + پیت ماس و یا مخلوطی از خاک کوکوپیت + کوکوچیپس + پرلیت

کود :
NPK 20_20_20 _ جهت تقویت رشد
36_12_12 NPK_ جهت افزایش میزان و اندازه گل‌ها
18_18_18NPK _ جهت تقویت رشد