گل کاغذی

98,000 تومان

  • شرایط نگهداری: نیاز به تابش ۶ ساعت نور مستقیم خورشید در روز_دمای مناسب بین ۱۶ تا ۳۵ درجه
  • میزان آبیاری : خاک گلدان بین دو آبیاری باید خشک باشد_این گیاه  تحمل زیادی به خشکی دارد_آبیاری هر هفته یکبار
  •  کود مورد نیاز گرانوله (استفاده در زمان رشد گیاه اولیل بهار تا تابستان)
  • خاک : خاک باغچه و یا خاک رس با زهکشی عالی_ در صورت استفاده از پیت ماس یا انواع مشابه به علت نگهداشت آب در خاک باعث پوسیدگی ریشه میشود